KAFES MIKNATISI FORTE
35x35x100 mm sığırda yabancı madde hastalığının terapisi ve önceden
korunması için yüksek çekme kuvveti aktif ferrit mıknatıs sistemi ve en iyi tedavi edici
sonuçlar için kalıcı etki, demir içeren yabancı maddeleri mida duvarından çeker