GEA MEME DALDIRMA KABI NON-RETURN
Geri akış koruyucu sayesinde kullanılmış daldırma sıvısı şişeye geri gelmez.
Temiz daldırma sıvısı, ineğin memem uçlarında tam etki sağlamaktadır.
Taşma bölmesine doğru bir gidere sahip olan özel olarak geliştirilmiş sıçrama koruma kenarı, daha az taşma daha az israf.
Büyük hayvan sürüsünde dahi yorulmadan çalışmayı sağlayan yumuşak plastik hazneye sahiptir.