FARE TUZAĞI
Özel tetikleyici sayesinde mükemmel kapma gücü