COLOSTRO START
Buzağının yaşamının ilk günlerinde veya doğumundan hemen sonra beslenmesi, daha fazla gelişimin sağlanması için önemlidir. Kolostrum olarak da adlandırılan ağız sütü, normal inek sütüyle kıyaslandığında yüksek oranda immungglobülin ve besleyici maddeler içermektedir.

Bu nedenle yeni doğmuş buzağıya büyük miktarda kaliteli kolostrum verilmelidir.Donmuş kolostrumlu bir kolostrum deposunun oluşturulması önerilmektedir.