Sıkıştırma prosesi öncesinde susuzlaştırma uygulaması gerektirmeyecek kadar yoğun gübre elleçlemesi için mükemmel bir araçtır.

Regülatör Tanı, gelen gübreyi muhafaza eden ve yer çekimini kullanarak eşit şekilde ve sabit debide XPress'e besleyen geniş bir rezervuardır.

Anahtar Özellikler

  • Separasyon proses hızı, Regülatör Tankı içindeki sıvı seviye anahtarlarını ayarlamak suretiyle düzenlenebilir.
  • Gelen gübre fazlası, bir taşma boşaltma noktası ile toplama çukuruna geri gönderilir.
  • Büyük ve/veya ağır yabancı parçaların XPress'e girişini önler.
  • Regülatör Tankı içindeki seviye anahtarları, gübre yüksek seviyeden düşük seviyeye gittikçe XPress'i etkinleştirecek veya durduracak sinyaller gönderir. Gübre, yüksek-yüksek seviye anahtarına ulaştığında gübre besleme pompası sistemi kapatılır.
  • 6" (152 mm) giriş ve boşaltım noktaları.
  • Eğimli taban ve 6" (152 mm) kapak vanası, gerektiğinde tankın tamamen boşaltılmasını sağlar.
  • Beş farklı silindir pres konfigürasyonu mevcuttur.