Sistem, uzunluğu 335' (102 m)'yi geçmeyen çapraz oluklar için tasarlanmıştır. Saman yataklı veya çok miktarda yatak içeren serbest durak gübresi için çok uygundur. Az bakım gerektiren güçlü ve güvenilir ekipman.

Zincirli çapraz oluk temizleyici, serbest duraklı bir çiftlikte çapraz oluktan gübre ve yatak malzemesini hidrolik pistonlu bir pompaya veya toplama çukuruna taşıyan kapalı devre çalışan bir sistemdir. Bunun için oluklar arasındaki betonun bir ucuna monte edilen tahrik ünitesi, oluğa dolan gübreyi hidrolik pistonlu pompaya veya toplama çukuruna düşene kadar toplamak için zinciri ve pedalları çalıştırır. Daha sonra gübresiz pedallar, ger dönüş oluğundan geri döner.

 • H-86 HD ve H-95 Ekstra HD Tahrik Üniteleri
 • Zincirli Çapraz Oluk Temizleyici
 • H-86 HD, 500' (152 m) uzunluğa kadar zinciri çalıştırır.
 • H-95 HD, 700' (213 m) uzunluğa kadar zinciri çalıştırır.
 • 3 zincir tercihi: 7/8" (22mm), pimli veya kancalı & delikli zincir.
 • Az bakım gerektiren güçlü, etkili ve güvenilir sistem.
 • Kaçak gerilimlere karşı koruma için yalıtımlı motor kaidesi.
 • 2½" (6.4 cm) ana tahrik mili, greslenebilir naylon burçlar üzerine monte edilmiştir.
 • Hassas çelikten yapılma tahrik mili, greslenebilir bilye yatağı üzerine monte edilmiştir.
 • Ağır işe uygun #60 ve #80 makaralı zincirler.
 • Çift kayışlı kavrama makarası.
 • Aşırı yük durumunda otomatik açılan kavrama.