Toplanan saman yatağı için geniş pulluk tipi sıyırıcı.