Tek bir güç ünitesi kullanarak tek bir geçidi veya farklı uzunluklardaki geçitlerin temizliği için uyarlanmış sistemdir.

Hidrolik Serbest Durak Temizleme sistemi tek bir geçidi, farklı uzunluklardaki veya eşit olmayan geçitlerin tek bir güç ünitesi kullanılarak temizlenmesi için uygundur. Kum yatağı kullanılmayan ve geçitlerin uzunlukları 200 feet (61 m) veya çapraz oluğun çiftliğin ortasında yer aldığı 250 feet (76 m) mesafesini aşmayan küçük çiftlikler için mükemmel bir opsiyondur.

Çalışma Prensibi

Hidrolik serbest durak temizleme sistemi, C-Rayının zemin üzerinde ileri geri hareketini sağlamak için silindirlere basınç uygulayan bir hidrolik güç ünitesini içermektedir. Bu ray, sıyırıcının makara ile hareket etmesi için sıyırıcıyı yakalayan düğmelere sahiptir. Farklı yerleşim düzenlerine ve konfigürasyonlarına uyum için C-Rayının çeşitli modelleri mevcuttur. Hidrolik serbest durak temizleyici zemine veya yiv içine monte edilebilir.

Güç Ünitesi

Hidrolik Serbest Durak TemizleyiciHidrolik güç ünitesi 3 veya 5 HP motorlarla mevcuttur. Her çiftlik konfigürasyonunda en iyi temizleme hızını elde etmek için farklı pompa kapasiteleri mevcuttur.The hydraulic control on wall panel allows for operating a hydraulic cleaner system using an existing power unit. This wall control includes selector valve, flow control, reversing valve and oil damper.Duvar paneli üzerindeki hidrolik kontrol, harici bir güç ünitesi ile hidrolik temizleme sisteminin çalıştırılmasına olanak sağlar. Bu duvar üzerindeki kontrol bir seçici vana, akış kontrolü, ters çevirme vanası ve yağ damperini içermektedir.