Sistem, uzunluğu 164' (50 m)'yi geçmeyen kısa çapraz oluklar için tasarlanmıştır.

Bir hidrolik silindir, üzerinde çok sayıda pedal monte edilmiş uzun dörtgen bir tüp boyunca ileri geri hareket eder. Bu pedallar, çapraz oluğun tabanında ileri geri hareket ettikçe açılır ve kapanır. Bu şekilde gübre, toplama çukurun veya hidrolik pistonlu pompa haznelerine itilir veya çekilir. Genel bir montajda aynı güç ünitesi, geçitteki (geçitlerdeki), çapraz oluk temizleyicisindeki ve hidrolik pistonlu pompadaki gübreyi toplamak için sıyırıcıyı (sıyırıcıları) aynı anda çalıştırır.

  • Seri hidrolik bağlantıyla çalışırken maksimum oluk uzunluğu 200 ft (61 m), paralel bağlantıda ise 165 ft (50 m)'dir. Bu maksimum uzunluklar, oluğun derinliğinden ve çekme ya da itme sistemi olmasından bağımsız olarak geçerlidir.
  • Hidrolik çapraz oluk temizleyici, 18" (46 cm) ile 24" (61 cm) enindeki çapraz oluklar için adapte edilmiştir.
  • Bütün çapraz oluk derinliklerine uygun farklı montaj konfigürasyonları mevcuttur.
  • İki boy silindir mevcuttur: 72” (183 cm) ve 108” (274 cm).