SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sistemi ile size zaman kazandıran, büyük bir yatırım gerekmeden ürün çıktısını arttıran yenilikçi herringbone süt sağım odasına sahip olursunuz.

SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sistemi ile GEA size hem ürün çıktısını arttıran hem de yatırım maliyetlerini azaltan bir herringbone süt sağım odası sunmaktadır. Tam Çözüm sağlayıcı olarak GEA, sistemi entegre bir çözüm olarak tasarlamıştır. Üç bileşenden oluşmaktadır: EuroClass 800 süt sağım odası, yenilikçi PosiSwing sağım kolu ve elektronik bir süt sağım kontrol sistemi. Bileşenlerin tamamı, ihtiyaca göre genişletilebilir ve birbirleri ile birleştirilebilir. Bu da SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sistemini ihtiyacına göre konfigüre edebileceğiniz anlamına gelmektedir.

EuroClass 800 herringbone süt sağım odasının anahtar özelliği, PosiSwing süt sağım kolu ile "2'ye 1" prensibidir

SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sisteminin anahtar özelliği, "2'ye 1" prensibidir. Bu, süt sağım kollarının, sağım pençelerinin ve sağım kontrol cihazlarının sağım boşluğu üzerinde, aynı anda her biri iki süt sağım durağına hizmet verecek şekilde monte edildiği anlamına gelmektedir. Bu da sistemin taraflarının dönüşümlü olduğu anlamına gelmektedir: İnek, süt sağım odasının bir tarafında sağılırken, bir sonraki hayvanı diğer tarafa alabilirsiniz. Bir bilek hareketiyle sağım pençesi, karşı süt sağım durağına geçirilir. SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sisteminin bir çok faydası arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Daha fazla ürün çıktısı ve randıman
  • Daha kısa geçiş yolları ile sağım görevlisi için daha iyi ergonomi sağlar, yani ineğe ve sağım pençelerine daha kolay erişilir
  • Daha iyi meme sağlığı ve yüksek süt kalitesi için kısa hortum hatları ve yüksek güçlü vakumlar
  • Sağım odası bileşenlerinin her biri iki sağım durağına hizmet verdiği için düşük yatırım maliyeti
  • PosiSwing sağım kolu dışa doğru döndüğünde sağım işlemi otomatik başlatılır.

SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sistemi: daha iyi ergonomi, yüksek ürün çıktısı ve düşük yatırım maliyetleri

SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sisteminde bütün sağım odası bileşenleri merkezi olarak sağım boşluğu üzerine yer alır. Tam olarak çalışma yüksekliğinde konumlandırılır. Böylece her zaman elinizin altında olduğundan zamandan kazanırsınız. Dönüşümlü proses, az sayıdaki sağım odası bileşenlerine rağmen hızlı ve devamlı şekilde sağım yapmanıza olanak sağlar. SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sistemi, akıllı tasarımı ile bütün sağım rutinini optimize eder ve verimliliği arttırır. Her bir durak için sadece tek bir sağım kontrol cihazı ve sağım pençesi gerektiği için bu süt sağım odası sistemi yüksek bir değere sahiptir. Büyük bir yatırım yapmak zorunda kalmadan ergonomik ve yenilikçi herringbone süt sağım odasına sahip olursunuz. Sistemin ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyları mevcuttur ve hayvanlar için 2x4 ila 2x32 alanı bulunmaktadır.

Optimum kontrol için: GEA'nın elektronik süt yönetim sistemi

Çözümlerimizin modüler tasarımı, herringbone süt sağım odasındaki bütün bileşenlerin birbirleriyle tamamen uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Süt sağım odasındaki elektronikler, sistemin kontrolünü üstlenerek iş yükünüzü büyük oranda azaltır:

  • DemaTron veya MetaTron süt sağım kontrol cihazları ile bütün sağım prosesini kontrol edebilirsiniz.
  • Kapılar herhangi bir süt sağım durağından sağım kontrol cihazı ile açılıp kapanabilir, yani gereksiz yere diğer kapılara yürümeniz gerekmez.
  • Sağım prosesi PosiSwing sağım kolu dışarı döndüğünde otomatik olarak başlar ve sağım kontrol cihazları ile kontrol edilir.
  • Bunlar doğrudan süt sağımı yönetim sistemine bağlıdır ve size sürünüzün optimizasyonu için önemli veriler sağlar.

Daha kısa hortumlar, daha nazik ve düşük vakum kuvveti sayesinde yüksek süt kalitesi ve mükemmel meme sağlığı

Herringbone süt sağım odasında süt sağım odası bileşenlerinin konumu ayrıca sütün yüksek kalitede olmasına yardımcı olur. "2'ye 1" prensibi ile hortum boyları kısalır ve süt akışı optimize edilir. Bu kısa yollar ayrıca düşük kuvvetli vakum kullanılmasına olanak sağlar. Böylece memeye daha nazik davranılır ve daha iyi bir meme sağlığı elde edilir. Yenilikçi SwingOver EuroClass 800 süt sağım odası sistemi, çok fazla sayıda avantajı tek bir çözümde birleştirir. Düşük yatırım maliyeti, yüksek süt kalitesi, yüksek ürün çıktısı sağlar ve zaman kazandırır.