Her bir sığır ve sürünün kendi gereksinimleri vardır. O yüzden, hayvan seçimi için profesyonel ve iyi-geliştirilmiş bir sistem, çiftliğinizin başarısının anahtarıdır. Etkili, güvenilir ve kolay tasnif için AutoSelect sisteminin FeedSelect seçim kapısı ile birlikte kullanılmasını öneririz.

AutoSelect, hayvan seçim prosesini istediğiniz şekilde ayarlama imkanı verir

GEA, bireysel hayvanları veya grupları etkili, hızlı ve güvenilir şekilde ayırmanıza yardımcı olacak farklı, otomasyonlu sistemler sunmaktadır. Çeşitli AutoSelect sistemleri kullanarak hayvan seçiminin anahtar özelliklerine genel bakış, aşağıdaki gibidir:

AutoSelect S3000/3000SA ile hayvan seçimi:

 • Tek, tek hayvan seçimi için güvenilir, tam otomatik seçim sistemi
 • Hayvanları aynı anda tasnif etmek için üç adede kadar seçim kanalı
 • Yüksek otomasyon seviyesi: Sürü yönetimi için organizasyonel işleri azaltır
 • DairyPlan C21'e programlanabilen tekil tasnif koşulları
 • Sürü yönetimi için daha az organizasyonel çalışma gerekir
 • AutoSelect 3000SA'daki "SA", müstakil (Stand Alone) anlamına gelmektedir; AutoSelect 3000'in aksine Dairy
 • Plan C21 sürü yönetim yazılımına geri bağlanma özelliği yoktur. Ancak müstakil versiyon ileri bir tarihte sisteme entegre edilebilir.

AutoSelect S5000 ile hayvan seçimi:

 • Güvenilir ve tam-otomatik, beş adede kadar seçim kanalı ile tek, tek veya grup seçimi
 • DairyPlan C21 kullanarak yönetim ve seçim
 • Çeşitli tasarım çözümleri için esneklik
 • Taxatron tartılarına entegrasyon olanağı
 • Metatron ile süt ölçümü için süt sağım odalarında tasnif markörü kullanma olanağı
 • Belirleyeceğiniz bir veya daha fazla kritere göre tasnif bölümlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Seçim için tasnif bölümleri: Daha da fazla avantaj

GEA'nın yenilikçi tasnif bölümleri, sürünüzü otomatik olarak tasnif etmenize yardımcı olur. Bunun ana avantajı, bu türden bir seçimin size zaman kazandırması ve söz konusu sığırlarınız ve sürünüz olduğunda verimliliği arttırmasıdır. Sistemin DairyManagementSystem 21'e bağlanması, organizasyon ihtiyacını da azaltır. Sistemlerin her biri, hayvanlarınızı uygulama gereksiniminize göre hızlı ve güvenilir şekilde seçmenizi sağlar. Her inek, sağım odasındaki tasnif alanından geçer. Veri bağlantısı çiftçinin verileri ofisten veya doğrudan sağım odası terminalinden girmesini sağlar. AutoSelect 3000SA hayvan seçim sistemi özellikle kullanım kolaylığına sahiptir: Veri transmitterini renkli Velcro bant ile ineğin ayağına bağlayın, inek tasnif alanına girer girmez kimliği belirlenecek ve ilgili tasnif alanına atanacaktır. Tek ve çift yanıtlayıcı/responder numaraları, hangi tasnif bölümünün kullanıldığını belirler. Uygulama sonrasında yanıtlayıcı/responder çıkartılır.

Son teknoloji ve etkili hayvan seçimi: AutoSelect 5000'in diğer avantajları

Çeşitli hayvan seçim seviyeleri, kendi sürünüze uygun mükemmel çözümü bulmanıza yardımcı olur. Tasnif alanının öncesinde giriş kimlik tanımlamasını kullanarak AutoSelect 5000, çok daha etkili tek ve grup hayvan seçimini mümkün kılmaktadır. 

Özellikle grup seçimine uygun - öngörülü tasnif

​​​​​​​Beş farklı seçim kanalına kadar kullanabileceğiniz için büyük sürülerde bile kontrol daima sizde olacaktır. Ayrıca AutoSelect 5000 iki adede kadar tasnif bölümünü birbiri ardına yerleştirmenize imkan sağlar. Hayvan seçim prosesi hem hassas, hem de hızlıdır: AutoSelect, birinci hayvan halen bölümdeyken bir sonraki hayvanı belirler.