Taxatron hayvan tartısı, hayvanlarınızın tartım prosesini optimize etmenize yardımcı olur.

Otomasyonlu prosesler siz çiftçilerin verimli, ileriye yönelik şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Tarımsal operasyonlarda en önemli görevlerden bir tanesi de her bir hayvanın ağırlığının devamlı olarak izlenmesidir. Sistem sağlayıcı olarak size bu görev için optimum ve profesyonel bir çözüm sunmaktayız: Taxatron 5000 hayvan tartısı.

Bu tartının ilk bakıştaki avantajları:

  • Sığırlar serbest bir şekilde geçerken, zamandan tasarruf sağlayan tartım prosesi
  • Her bir sığırın besinsel durumunun objektif olarak değerlendirilmesi
  • Sürünüzün beslenme ve sağlığının optimizasyonu

Her tür süt sağım odası için her bir inekten daha fazla randıman

Genel olarak, sığırlar ideal kiloya ne kadar yaklaşırsa, süt sağım prosedürü de o kadar etkili olur. İstendiği taktirde hayvan tartısını örneğin AutoSelect 5000 sistemine entegre edebilirsiniz.

Zaman tasarrufu: Sığırlar serbest bir şekilde geçerken tartım yapılır.

Taxatron 5000 hayvan tartısı ile sığırlarınızın ağırlığını devamlı olarak kaydedin. Sizin avantajınız, her bir hayvanın durumunun devamlı olarak izlenmesi, ve gerektiğinde güncellenmiş besleme planı ile süt üretiminin optimizasyonudur. Tartım işlemi, sığırlar serbest bir şekilde geçerken gerçekleştirilir - bu da günlük ağırlık kontrolü esnasında vakit kaybı yaşamayacağınız anlamına gelmektedir. Tartım teknolojisi o adar ileridir ki, sığırın tartım esnasında sabit durması gerekmez. Hayvan akışı engellenmediği için verimlilik artar. Bu işlemin Taxatron 5000 hayvan tartısı ile otomasyonunu yaparak diğer işlere ve çiftliğinizin koordinasyonuna daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Taxatron hayvan tartısı ve DairyPlan C21'in etkileşimi

Her bir sığırın ağırlığının devamlı olarak ölçümü, çok fazla miktarda veri anlamına gelmektedir. GEA'nın ek bir ürünü, bu bilgileri net bir şekilde organize edilmiş düzende sunmanıza yardımcı olur: DairyPlan C21 yazılımı. DairyPlan C21, gereksinimlerinize uygun olarak her bir sığır, özel besleme grubu veya sürünün tamamı için çok sayıda rakamsal bilgilerden net bir şekilde yapılandırılmış tablolar veya şemalar hazırlar. Ağırlıklardaki uygunsuzluklar ve yeme düzenindeki değişiklikler hassas bir şekilde kaydedilir. Üretilen verilerden önemli bilgileri ilk bakışta, karmaşık olmayan bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu sonuçlara dayanarak, besleme stratejilerini - gerek tek, tek gerekse hayvan grupları için düzenleyebilirsiniz. Hayvan tartısı, sezgisel olarak çalışan yazılımla süt randımanını kontrol etmenize yardımcı olur.