Sürüdeki özel ineklerin bireysel veya grup olarak yönetimi - gerek çiftleştirme, veteriner tedavisi, aşılama, gerekse periyodik gebelik kontrolü için - GEA'nın özel tasnifi ile artık çok daha kolay, sorunsuz ve hızlı.