İnekleriniz için bölme demiri seçiminde hayvanların refahı ve durağın verimli bir şekilde kullanılması eşit derecede önemlidir.

GEA bölme sistemleri ineklerin doğal hareket örüntülerine uygun olacak ve hijyen önlemlerinin engelsiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.