Sürü yönetimi özellikle DairyPlan C21 yazılımı ile daha etkilidir. Bu ürünle önemli veriler her zaman elinizin altında olur.

Zamandan tasarruf ettiren katma değer: Sürü yönetiminde yer alan bir çok işin otomasyonu güvenilir şekilde yapılabilir.

DairyPlan C21 sürü yönetim yazılımı, modüler tasarımı sayesinde her boyutta çiftliğe ve özel gereksinimlerinize uyarlanabilen esnek bir çözümdür. İlk bakıştaki avantajları:

  • Bütün hayvan ve üretim verileri ile merkezi sürü yönetimi
  • Süt sağımı, üretim, besleme ve hayvan sağlığı için yönetim fonksiyonları
  • Grafik veya tablo halinde geniş-kapsamlı ve bireysel değerlendirme ve analiz
  • Süt randımanı hesabı için özel-yapım sistemlerin kesintisiz entegrasyonu
  • Ayrıca G21 ve S21 olarak keçi ve koyun versiyonları mevcuttur
  • Etkili sürü yönetimi için sistem çözümündeki en önemli bileşenler, özelleştirilmiş süt yönetim sistemi, her bir hayvanın güvenilir şekilde tanımlanması, AutoSelect, FeedSelect ile otomatik besleme ve hayvan tasnifi ve otomatik kızgınlık dönemi tespiti.

DPVet ve DPSingle ile ek işlevler mevcuttur.

DPVet

  • Hasta hayvanların tedavi ihtiyacının kesintisiz ve zamanında tespiti
  • Her bir tedavinin başlatılması, gerçekleştirilmesi ve kontrolü

DPSingle

  • Düşük süt randımanına ve mastit şüphesi olarak yüksek iletkenliğe sahip hayvanların otomatik olarak tespiti.
  • Hayvanla ilgili temel bilgiler ve günce süt üretimine dair önemli bilgiler, devamlı olarak ve grafik formunda her an elinizin altında.