GEA MEME DALDIRMA KABI NON-RETURN CROSS
Geri akış koruyuculu enine meme daldırma kabı,
İnekler, keçiler, koyunlar için uygundur.
Damlama önleyici kenara sahiptir.